تمـــاس با انجمن صنفی عمده فروشان تخم مرغ ایران

وظایف انجمن :

1-ساماندهی و هویت بخشی به فعالیت عمده فروشی تخم مرغ در جهت جلوگیری از فعالیت های غیرمجاز و اخلال اقتصادی در این زمینه

2-تعیین و اعلام قیمت عمده فروشی و پخش تخم مرغ و تخم سایر ماکیان در سراسر کشور با رعایت مقررات مربوط و با همکاری تشکل های صنفی تولید تخم مرغ

3-ساماندهی وضعیت ،شرایط و تعرفه پخش و توزیع عمده تخم مرغ در سراسر کشور

4-مشارکت در برنامه ریزی تولید تخم مرغ متناسب با شرایط بازار داخلی و صادرات تخم مرغ و فراورده های آن

5-مشارکت در فعالیتهای بازاریابی،تبلیغات و ترویج مصرف تخم مرغ در سراسر کشور

اعضا هيئت مديره:

1-آقاي سيد محمود موسوي به سمت رئيس هيئت مديره

2- آقاي مسلم اصغري به سمت نايب رئيس

3-آقاي اسماعيل سهرابي به سمت خزانه ار 

4-آقاي مسعود موسوي به سمت دبير

5-آقاي محمدرضا سرافراز به سمت عضو اصلي هيئت مديره

6-آقاي اميرحسن درويش ملا به سمت عضو اصلي هيئت مديره

7-آقاي محمد رفعتي به سمت عضو علي البدل هيئت مديره

8-آقاي سيد عليرضا مير غني نژاد آذر به سمت عضو علي البدل هيئت مديره 

9-آقاي حسين نبوي به سمت بازرس اصلي 

10-آقاي محمدرضا قاسميان به سمت بازرس علي البدل

آدرس: تهران - خیابان ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک 70 واحد 4

تلفن: 02166562440

فکس: 02166562440

ایمیل: info@iran-ews.com

وب سایت: http://iran-ews.com

فــــرم ثبت نظرات و پیشنهادات